Site Loader
ul Oksywska 44A 34-900 Kielce

Badania geodezyjne zapewniają dużą różnorodność prac w pomieszczeniach i na zewnątrz, więc taka praca oznacza, że nie będziesz przykuty na stałe do biurka.

Geodezja jest ciekawą pracą, a geodeci mają zazwyczaj dostęp do najnowszych technologii i sprzętu do wykonywania pomiarów w terenie. Geodeci mogą pracować samodzielnie, w firmach prywatnych lub w ramach zamówień rządowych na mapowanie gruntów. Chociaż postęp w technologii geodezyjnej pozwala obecnie na wykonywanie wielu zadań tylko przez jednego geodetę, inne prace mogą być wykonywane przez załogę, składającą się z licencjonowanego geodety i przeszkolonych techników geodetów. Geodeci współpracują również z inżynierami budownictwa, architektami krajobrazu, kartografami i fotogrametrami oraz urbanistami i planistami w celu opracowania kompleksowych dokumentów projektowych. Geodeci mogą pracować w bardzo ciekawych miejscach, przykładowo znajdowali się na pierwszej linii frontu podczas badania powierzchni pokrywy lodowej Arktyki na biegunie północnym. Geodeci zgromadzili szczegółowe i dokładne dane, w tym grubość pokrywy lodowej, aby umożliwić naukowcom przewidywanie tempa topnienia czap lodowych. Wykwalifikowani geodeci byli zobowiązani do fizycznego zbadania pokrywy lodowej, której nie można było przechwycić przez satelity i łodzie podwodne. Zebrane wyniki pomogą rządom na całym świecie wstępnie zaplanować konsekwencje stopienia pokrywy lodowej na biegunie północnym.

Geodezja jest również pomocna w mapowaniu kopalni i lokalizowaniu odkrywek.

Geodeci graniczni lub gruntowi określają legalne granice nieruchomości i pomagają określić dokładne lokalizacje nieruchomości i projektów budowlanych, jak usługi geodezyjne Kraków – HiLevel. Geodeci budowlani określają dokładną lokalizację dróg lub budynków oraz odpowiednie głębokości fundamentów budynków. Pokazują zmiany w linii własności i wskazują potencjalne ograniczenia na działce, takie jak to, co można na niej zbudować i jak duża może być projektowana konstrukcja. Mogą również badać poziom i topografię dróg.

Post Author: Weronika