Site Loader
ul Oksywska 44A 34-900 Kielce

Biura tłumaczeniowe oferują swoim klientom dostęp do szerokiej gamy usług, na bazie których można wykonać przekład praktycznie każdej treści – zarówno w formie tekstu, jak również wypowiedzi. Jakie rodzaje tłumaczeń prowadzą biura?

Tłumaczenia pisemne

Najczęściej biura tłumaczeniowe wykonują dla swoich klientów przekłady pisemne. Dotyczą one głównie tekstów nieliterackich – użytkowych. W ramach translacji pisemnych biura mogą zaproponować także różne rodzaje usług zależnie od tego, jaka treść poddawana jest przekładowi.

Rodzaje tłumaczeń pisemnych:

  • tłumaczenia zwykłe – ogólnotematyczne

  • tłumaczenia specjalistyczne

  • tłumaczenia przysięgłe

Najczęściej realizowane są przekłady pisemne zwykłe, które od tłumacza nie wymagają posiadania szerokiej wiedzy branżowej. Bardziej wymagające są tłumaczenia specjalistyczne, do których zaliczane są przede wszystkim przekłady medyczne, prawnicze oraz techniczne. W tym przypadku sama znajomość języka nie jest wystarczająca, ponieważ tłumacz powinien posiadać też wiedzę branżową.

Szczególnym typem tłumaczeń pisemnych są także te przysięgłe, inaczej poświadczone, uwierzytelnione. Dotyczą one dokumentacji, która stosowana jest w urzędach, sądach, instytucjach i musi być przełożona przez tłumacza przysięgłego.

Tłumaczenia ustne

W biurach tłumaczeniowych można skorzystać także z usług przekładów ustnych – zwykłych, specjalistycznych, a nawet przysięgłych.

Rodzaje tłumaczeń ustnych:

  • tłumaczenia symultaniczne

  • tłumaczenia konsekutywne

W przypadku tłumaczeń symultanicznych tłumacz przekłada wypowiedź na żywo i nie przerywa jej. Prowadzi się je głównie w kabinach. Z kolei w tłumaczeniach konsekutywnych tłumacz przekłada wypowiedź po zakończeniu mowy lub w mowie wykonuje się przerwy, w trakcie których tłumacz dokonuje przekładów. Takie przekłady wymagają od tłumacza przygotowywania notatek.

Z powyższych typów przekładów można skorzystać w każdym dobrym biurze tłumaczeniowym. W Katowicach kompleksowe, profesjonalne usługi w tym zakresie oferuje biuro Sct-tlumaczenia.pl, które zrzesza najlepszych specjalistów na Śląsku.

Post Author: Weronika