Site Loader
ul Oksywska 44A 34-900 Kielce

Przedsiębiorcy coraz częściej korzystają z usług kancelarii prawnych, chcą upewnić się, iż działania firmy są zgodne z prawem.

Będzie to przykładowo stworzenie umowy pomiędzy firmą a kontrahentem, może być to także przygotowanie odpowiedniej umowy z pracownikami. W tym przypadku często może chodzić o klauzulę dotyczącą zakazu konkurencji, różne ustalenia związane z nadgodzinami czy też premią.

Usługi prawne dla przedsiębiorstw

Obsługa prawna spółek

Często firmy nawiązują stałą współpracę w zakresie doradztwa, konsultacji. Warto zwrócić uwagę, iż przepisy prawne w naszym kraju często ulegają zmianie, dlatego firmy będą chciały dostosowywać przykładowo umowy do nowych realiów. Dodatkowo można skorzystać z pomocy w przypadku windykacji, firmy które mają problem z odzyskaniem należności od kontrahentów mogą zwrócić się do kancelarii prawnej. Wówczas kancelaria może przygotować pismo, spróbować załatwić sprawę polubownie, w innym przypadku może reprezentować klienta w sądzie, załatwić wszystkie formalności związane z pozwem czy też windykacją.

Prawnik może pomóc także w przypadku zakładania spółki, różnego rodzaju stowarzyszeń czy też fundacji. Dodatkowo ważna jest bieżąca obsługa prawna, sporządzanie umów sprzedaży, najmu czy też dzierżawy. Mogą być to także umowy związane z różnymi usługami, które kupuje firma, przykładowo roboty budowlane czy też inne usługi związane z prowadzoną działalnością. Oczywiście pomoc prawna może być również potrzebna w przypadku kiedy firma chce uzyskać kredyt, pożyczkę, wówczas prawnik może przeanalizować umowę z bankiem. Dodatkowo można liczyć na opinie prawne czy też analizę zagadnień, regulacji prawnych, które wiążą się z naszą firmą. Prawnicy obsługują także spółki prawa handlowego, sprawy związane z zarządem, radą nadzorczą czy też zgromadzenie wspólników.

Z pewnością możemy znaleźć wiele firm, które oferują takie usługi jak obsługa prawna spółek warszawa jest miastem, gdzie działa wiele firm, są to firmy o różnym statusie, zatem z pewnością będzie to miejsce o dużym zapotrzebowaniu na usługi prawne dla firm.

Post Author: Weronika