Site Loader
ul Oksywska 44A 34-900 Kielce

Osobiste wyposażenie ochronne to specjalna odzież i sprzęt noszony przez pracowników, kontrahentów lub gości w celu osłony lub ochrony ich ciała przed zagrożeniami i wypadkami w miejscu pracy.

W hierarchii kontroli środki ochrony indywidualnej są uważane za najmniej zadowalającą metodę zapobiegania urazom lub chorobie związanej z pracą i można ich używać tylko wtedy, gdy inne środki są niewykonalne lub niemożliwe do wdrożenia natychmiast. Należy jednak stosować środki ochrony indywidualnej w celu uzupełnienia lub rozszerzenia innych środków kontroli zagrożeń, aby dodatkowo zminimalizować ryzyko obrażeń.

Kwestie wpływające na stosowanie odzieży ochronnej obejmują dyskomfort i niedogodności oraz niewłaściwy lub źle utrzymany sprzęt. Bardzo ważne jest, aby problemy spowodowane niewłaściwym wyborem, dopasowaniem i konserwacją nie wpływały negatywnie na skuteczność takiego sprzętu. Ochrona słuchu jest niezbędna podczas pracy w środowisku o wysokim poziomie hałasu.

Rodzaj ochrony słuchu powinien być nie tylko odpowiedni dla środowiska pracy, ale także zapewniać higienę i komfort użytkownikom. Dobrą praktyką jest zapewnienie pracownikom szeregu ochraniaczy, a następnie umożliwienie im wyboru tych, które najbardziej im odpowiadają.

Sprzęt do ochrony stóp został zaprojektowany w celu ochrony przed różnymi zagrożeniami, takimi jak ekstremalne temperatury, zmiażdżenie, przekłucia, poślizgnięcia, przecięcia, chemikalia i elektryczność. Jest to zwykle wymagane, gdy użytkownicy są zaangażowani w prace budowlane, pracują w bardzo zimnym lub gorącym otoczeniu, pracują z chemikaliami, w leśnictwie lub podczas ręcznego przenoszenia ciężkich przedmiotów. Odzież ochronna, taka jak kurtka ostrzegawcza, to również zapewnienie odpowiedniej widoczności podczas pracy w obszarach, w których znajduje się ruch pojazdów mieszanych, takich jak rowery, silniki, samochody, autobusy, maszyny budowlane czy dźwigi oraz ruch pieszy. Specjalna odzież służy również jako ochrona użytkowników przed ekstremalnymi temperaturami, zapewnia także ochronę przed zaplątaniem, utonięciem, zanieczyszczeniem chemicznym czy przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi.

Post Author: Weronika