Site Loader
ul Oksywska 44A 34-900 Kielce

Podatkowa księga przychodów i rozchodów jest formą prowadzenia działalności gospodarczej. Prowadzi się ją w celu obliczenia podatku dochodowego przez osoby, które nie są zobowiązane prowadzić księgi rachunkowe oraz nie wybrali zryczałtowanej formy opodatkowania.

Jak prowadzić KPiR?

KPiR powinna być prowadzona rzetelnie i niewadliwie. Księga jest rzetelna, gdy:

  • zapisy są zgodne z rzeczywistością,
  • błędne lub nieudokumentowane transakcje nie przekraczają 0,5% przychodu,
  • błędy spowodowały wzrost podstawy opodatkowania,
  • zapisy nie zostały dokonane z powodu nieszczęśliwego wypadku,
  • uzupełniono wszystkie zapisy przed rozpoczęciem kontroli.

Natomiast niewadliwość charakteryzuje się dokumentowaniem zgodnym z rozporządzeniem i wzorami prowadzenia księgi.

Zasady prowadzenia KPiR

Podstawowe zasady, na które wskazuje ustawa to:

  • obowiązek prowadzenia zapisów w języku polskim,
  • obowiązującą walutą jest polski złoty,
  • dowody transakcji muszą być odpowiednio wystawione,
  • wszystkie zapisy powinny być dokumentowane na bieżąco, najpóźniej przed rozpoczęciem kolejnego dnia działalności (wyjątek: powierzenie pieczy nad dokumentami biuru rachunkowemu.

Wykonanie rocznego podsumowanie KPiR

Aby zamknąć rok, należy wykonać podsumowanie księgi poprzez zsumowanie poszczególnych kolumn KPiR. Dobrą praktyką jest zliczanie transakcji na bieżąco, przez co podatnik oszczędzi sobie pracy na koniec roku. Stan na 31. grudnia jest podsumowaniem przychodów i kosztów wykazanych w trakcie roku podatkowego.

Na koniec roku wykonuje się spis z natury. Powinien zostać sporządzony z datą 31. grudnia. Obejmuje on towary handlowe, surowce, półprodukty, gotowe produkty, odpady i braki. Spis ma też wykazać własności podatnika znajdujące się poza przedsiębiorstwem czy obce towary. Nie można w nim ujmować wyposażenia i środków trwałych. Po ustaleniu stanów magazynowych, trzeba je wycenić według następujących wytycznych, m.in.: towary handlowe wycenić należy według kwoty ich nabycia, półprodukty – według kosztów wytworzenia, odpady – według ich przydatności do użytku.

Czytaj Więcej

Post Author: Weronika