Site Loader
ul Oksywska 44A 34-900 Kielce

Nawet jeśli ktoś jest uwikłany w spór sądowy, nadal może odnieść korzyści, jeśli zdecyduje się skorzystać z procesu mediacji.

Doświadczeni prawnicy mogą pomagać swoim klientom w tym procesie na wiele sposobów przed, w trakcie i po postępowaniu sądowym. W niektórych przypadkach prawnicy mogą pomóc w zapobieganiu wniesienia pozwu, co zazwyczaj skutkuje przechodzeniem przez pełny proces sądowy. Często zdarza się, że obie strony konfliktu preferują rozstrzygnięcie sprawy poprzez ugodę przed procesem. Na przykład obie strony mogą chcieć uniknąć złego rozgłosu. Przykładowo pracodawca, który zwolnił pracownika, może nie chcieć, aby media i społeczeństwo dowiedziały się o tych informacjach. A właściciel obiektu komercyjnego może chcieć zapobiec rozgłosowi po tym, jak klient doznał urazu po poślizgnięciu się na brudnej podłodze. Polubowne rozstrzygnięcie sprawy jeszcze przed wniesieniem pozwu do sądu może w znacznym stopniu pomóc w ograniczeniu kosztów prawnych. Może również zapobiegać negatywnym uczuciom między stronami, przykładowo rodzicami, którzy są w sporze dotyczącym opieki nad dziećmi lub nie mogą się porozumieć w sprawie podziału majątku po rozwodzie.

Innym sposobem, w jaki prawnicy mogą pomóc w procesie mediacji, jest pomoc w opracowaniu sposobów, z których obie strony będą zadowolone z wyniku.

W procesach sądowych możliwości są zwykle ograniczone. Jedna strona może przegrać, a druga wygrać. Zwycięzca może otrzymać odszkodowanie pieniężne lub inne wskazane zadośćuczynienie. Prawnicy mogą być bardziej kreatywni w rozwiązaniach, ponieważ nie są tak przywiązani do pewnych formuł jak sędziowie i sądy. Na przykład prawnicy mogą być w stanie opracować plan wychowawczy, który uwzględni harmonogram pracy obojga rodziców. W ramach mediacji radca prawny wrocław może zażądać, aby jego klient otrzymał natychmiastowe rezultaty. Alternatywnie, pracodawca może zgodzić się na przywrócenie pracownika do pracy, oszczędzając obie strony przed szkodami wynikającymi z tego, że pracownik pozostaje bez pracy przez wiele miesięcy w trakcie postępowania sądowego.

Post Author: Weronika