Site Loader
ul Oksywska 44A 34-900 Kielce

Pompy dozujące umożliwiają bardzo precyzyjne odmierzanie cieczy, wykorzystywane są przykładowo w farmacji, w przemyśle chemicznym, spożywczym.

Mogą służyć do odmierzania różnego rodzaju substancji. Oczywiście spotkamy je także w przypadku laboratoriów, ośrodków badawczych, gdzie potrzebne jest bardzo dokładne odmierzanie różnych cieczy które mogą być następnie mieszane w celu uzyskania danego produktu. Oczywiście mogą być to bardzo uniwersalne rozwiązania, które stosujemy w wielu branżach.

Pompy dozujące do różnych rodzajów cieczy

Pompy cieczy w przemyśle chemicznym

Oczywiście mogą być to systemy które pozwalają na ręczne ustawienie ilości płynów przepływających w danym czasie, dodatkowo często są to systemy automatyczne, niekiedy podłączone do całych systemów automatyki przemysłowej. Możemy znaleźć także modele które posiadają różnego rodzaju czujniki, przykładowo czujnik lepkości czy też czujnik pH cieczy. Dzięki temu będziemy mogli lepiej nadzorować przepływającą ciecz. Spotkamy je przykładowo w przemyśle spożywczym, gdzie będą służyły do produkcji różnego rodzaju wyrobów, tego typu dozowniki wykorzystuje przemysł kosmetyczny czy też papierniczy.

Najczęściej są to pompy o niskim ciśnieniu roboczym, możemy zastosować je także w przypadku substancji niebezpiecznych, żrących, także powodujących korozję. Dodatkowo mogą być to także pompy obsługujące ciecze o wysokich temperaturach, zwłaszcza w petrochemii. W przemyśle chemicznym przez w rafineriach będą potrzebne do uzyskania konkretnych produktów. Dzielą się one na pompy membranowe, pompy ślimakowe, mogą to być także pompy zębate w zależności od tego z jaką substancją mamy do czynienia, będziemy mogli wybrać pompę najbardziej odpowiednią dla danego zadania.

Oczywiście elementy pomp mogą z czasem ulegać wytarciu, intensywna eksploatacja może powodować iż pompy nie będą dpracowały prawidłowo, obecnie naprawa pomp chemicznych może polegać na odpowiedniej regeneracji pompy, dzięki czemu oszczędzimy na kosztach zakupu nowej pompy.

Post Author: Weronika