Site Loader
ul Oksywska 44A 34-900 Kielce

Egzekucja komornicza jest procesem, który ma na celu odzyskanie świadczenia, które jest należne wierzycielowi.

Proces ten może jednak zajmować wiele tygodni, miesięcy, a nawet lat. W tym czasie może dojść do wielu różnych, nieprzewidzianych sytuacji, takich jak na przykład śmierć dłużnika. Jest to dość zagmatwana sytuacja o dość specjalnym charakterze. Warto dowiedzieć się czegoś więcej na temat tego jak będzie dalej przebiegała egzekucja komornicza w przypadku śmierci osoby zadłużonej. Okazuje się, że temat ten jest dość złożony.

Śmierć dłużnika, a czynności komornicze

Śmierć dłużnika przed postępowaniem egzekucyjnym lub w trakcie jego trwania

Jeśli mamy do czynienia z sytuacją, w której komornik po wszczęciu postępowania egzekucyjnego uzyskał informację o śmierci dłużnika jeszcze przed złożeniem wniosku przez wierzyciela, wówczas jest to tak zwane niecelowe wszczęcie postępowania. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w naszym kraju, w takim przypadku wierzyciel będzie zobowiązany do pokrycia specjalnej opłaty w wysokości 10% wartości roszczenia, które zostało zgłoszone do wyegzekwowania.

Jeżeli jednak do śmierci dłużnika dojdzie podczas trwania postępowania egzekucyjnego, wówczas komornik jest z urzędu zobowiązany do zawieszenia postępowania zgodnie z artykułem 819 kodeksu postępowania cywilnego. W takim przypadku postępowanie egzekucyjne kierowane jest przeciwko spadkobiercom dłużnika. Jeśli nie są oni znani lub nie przyjęli spadku, wówczas sąd ustanawia dla nich kuratora, chyba że sprawa jest związana z działalnością gospodarczą, dla której ustanowiony zarząd sukcesyjny.

Jak widać, w życiu ludzkim zdarzają się różne sytuacje, które mogą być nieprzewidziane zarówno dla dłużnika, jak i wierzyciela. W takiej sytuacji warto pomyśleć o skorzystaniu z usług kancelarii komorniczych, takich jak na przykład komornik katowice-wschód. Tacy urzędnicy państwowi posiadają odpowiednią wiedzę, kwalifikację oraz umiejętności związane z radzeniem sobie zarówno ze standardową, jak i bardziej nietypową egzekucją.

Post Author: Weronika