Site Loader
ul Oksywska 44A 34-900 Kielce

Kredyt hipoteczny to szczególna forma kredytu bankowego – udzielany jest z zabezpieczeniem hipotecznym. Najczęściej to zobowiązanie długoterminowe, na wysoką kwotę, które przeznaczane jest na zakup nieruchomości lub na budowę domu. Żeby otrzymać kredyt hipoteczny, należy przejść przez etap wnioskowania i weryfikacji kredytobiorcy. Kto nie będzie miał na niego szansy?

Podstawowe warunki dla kredytobiorców

Klienci ubiegający się o kredyt hipoteczny w wybranym banku muszą przede wszystkim złożyć wniosek na druku bankowym oraz wymagane załączniki, m.in. zaświadczenie o wysokości uzyskiwanych dochodów. Obowiązkiem potencjalnego kredytobiorcy jest też dostarczenie dokumentów dotyczących nieruchomości, która będzie zabezpieczeniem hipotecznym.
Banki mają wysokie wymagania względem kredytobiorców, którzy chcą zaciągnąć wysoki kredyt hipoteczny. Wśród nich znajdują się następujące warunki:
-polskie obywatelstwo,
-przedstawienie dwóch dokumentów tożsamości ze zdjęciem,
-wypełnienie wniosku kredytowego,
-posiadanie odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej, potwierdzonej odpowiednimi dokumentami,
-posiadanie wkładu własnego w wymaganej przez kredytodawcę wysokości,
-dobra historia kredytowania w BIK,
-przedstawienie odpowiednich dokumentów dotyczących zabezpieczeń spłaty kredytu – hipoteki, ubezpieczeń nieruchomości itp.

Jeśli wszystkie warunki zostaną spełnione, kredytobiorca otrzyma kredyt hipoteczny w oczekiwanej wysokości.

Wymóg wkładu własnego

Od 2017 roku banki w Polsce przy zaciąganiu kredytu hipotecznego wymagają od kredytobiorców wniesienia co najmniej 20-procentowego wkładu własnego. Nie oznacza to jednocześnie, że przy niższym wkładzie własnym klient na pewno kredytu nie otrzyma. W wielu przypadkach wystarczy 10-procentowy wkład oszczędności, aby skutecznie spełnić wymagania bankowe. Pozostałe 10 proc. wkładu własnego trzeba zabezpieczyć w inny sposób, na przykład wykupując stosowne ubezpieczenie. Im większy wkład własny, tym lepsze warunki zobowiązania bank może zaoferować klientowi. Natomiast, jeśli klient nie ma minimalnego 10-procentowego wkładu, nie ma co liczyć na kredyt.

Dobra historia kredytowania

Przy wnioskowaniu o kredyt klient sprawdzany jest przez bank pod kątem wiarygodności kredytowej. Banki zobowiązane są do kontrolowania jego sytuacji w BIK – Biurze Informacji Kredytowej, które gromadzi wszystkie dane o polskich kredytobiorcach. Zła historia kredytowania w BIK, świadcząca o opóźnieniach w spłacie kredytów konsolidacyjnych, kredytów gotówkowych lub pożyczek powoduje, że bank nie będzie chciał kredytować takiej osoby.

Odpowiednio wysoka zdolność kredytowa

Nie tylko historia, ale i zdolność kredytowa liczą się przy wnioskowaniu o kredyt hipoteczny. Nie dostanie go ta osoba, która ma zbyt niską zdolność kredytową, tj. zdolność do spłaty zobowiązania kredytowego. Musi mieć odpowiednio wysokie dochody i nie być obciążona innymi zobowiązaniami.

Dodatkowe zabezpieczenia spłaty kredytu

Dla banku bardzo istotne są zabezpieczenia spłaty kredytu, ponieważ pozwalają na zmniejszenie ryzyka kredytowania klienta. Jeśli są zbyt małe, bank może uznać, że lepiej nie udzielać kredytu hipotecznego potencjalnemu kredytobiorcy.

Zdolność i historia kredytowania, wkład własny, zabezpieczenia i komplet dokumentów – to wszystko brane jest pod uwagę przy udzielaniu kredytu hipotecznego klientom.

Post Author: Weronika